Årsmøtet ble holdt på Brovold med 36 tilstede. Møtet åpnet med at leder Grete Stensvold utnevnte 2 æresmedlemmer:

-  Arne Edgar Rosenberg for sitt store og langvarige engasjement for fotballen

-  Unn Silje Brattsveen for sitt store og aktive arbeid for RG-turn

Deretter ble Bragdprisen 2022 utdelt til NLI Fotball for fantastiske resultater 

  • Årets kvalitetsklubb fra NFF Indre Østlandet 
  • Norges beste TINE fotballskole

Årsmøte ble avsluttet med valg og Kai Tore Schjørlien ble valgt som ny leder. Grete Stensvold ble takket av som idrettslagets mangeårige leder.