Vedlagt følger årsmøtesakene og de som ønsker dokumentene må selv skrive de ut.