Kontingenten for 2023 er

     Kr 200,- for enkeltmedlem

     Kr 500,- for familiemedlemskap

Bruk familiemedlemskap og meld inn hele husstanden (navn) fordi flere medlemmer  vil gi mer tilskudd som inntekt til klubben.

Kontingenten for 2023 for gamle og nye medlemmer vil ikke bli innkrevd før i april, fordi det blir ny medlemsansvarlig etter årsmøte i mars.