Aktivitetskalender

Oktober 2021
M T O T F L S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Smittevernplan

Snauhaugsprinten og KM normal 06. og 07. mars 2021

Denne smittevernplanen inneholder informasjon om smittevern og tiltak som iverksettes under Snauhaugsprinten og KM normal på Snauhaug skistadion. Dette er også i tråd med NSSF sin smittevernveileder samt myndighetenes generelle smittevernråd. Alle bes sette seg godt inn i denne planen før du kommer til Snauhaug.
NIF anbefaler at utøver fra 13 år, ledere, samt foreldre til utøvere under 12 år gjennomfører NIFs e- læring om smittevern.

Ansvar:

Det er Norges Skiskytterforbunds ansvar å utarbeide relevante retningslinjer for all skiskytteraktivitet.

Det er arrangørens ansvar at alle arrangementer skjer i samsvar med idrettens krav så vel som offentlige myndigheters krav.

Hovedprinsipper:

  •  Syke personer skal holde seg hjemme
  •  Alle må sikre god hånd- og hostehygiene
  •  Alle må holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt med andre så langt det er mulig. I

utgangspunktet oppfordrer vi alle til å holde en avstand på 2 meter.

  •  Opphold i arenaen og på standplass skal begrenses til det nødvendige

Arrangement med inntil 200 personer i hver kohort:

Rennet er planlagt med en gjennomføring av 2 kohorter a’ 200 personer. Anlegget vil tømmes helt mellom hver kohort. (Dette gjelder ikke funksjonærer)
Kohort 1 er deltakere opp til og med 14 år.
Kohort 2 er deltakere fra og med 15 år og oppover.

Arrangør, i samarbeid med smittevernlege, forholder seg retten til å godkjenne startlister og evt nekte løpere fra områder med mye smitte å delta.

Tiltak for å hindre kø/oppsamling av mennesker:

Arenaen tømmes mellom hver pulje. Veien inn til Snauhaug er smal og det oppfordres til at utøvere og ledsagere i pulje 2 avventer innkjøring til stadion til etter 1215, og at utøvere og ledsagere i pulje 1 er raske og effektive ut av stadion etter målgang. Det er utøver og utøvers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte utøver retter seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.

Registrering av personer på arenaen under rennet:

Av smittehensyn må alle foresatte og trenere som oppholder seg på arenaen være registrert med navn og telefonnummer. Utøverne er registrert i EQ timing. Registrering gjøres på forhånd. Det er kun en inngang til anlegget og det er gjennom teltet utenfor skihytta. Der sjekkes det at registrering er foretatt, alle må sprite hendene, det deles ut startnummer. Foresatte og trenere registrerer seg ved å benytte QR-kode som du finner du på eq-timing under info ved hvert arrangement. Vi minner om at det kun skal være en ledsager pr utøver og at arrangementet er for utøvere opp t.o.m 19 år. Ledsagere/trenere fra pulje 1 kan ikke være med i pulje 2.

Parkering:

Parkeringsavgift på kr 50,- betales på forhånd med Vipps.

Utdeling av startnummer:

Startnummer, brikke og våpenlapp utleveres i teltet ved inngang.  Leiebrikke henges på startnummer.

Innskyting:

Klubber kan ha 2 ansvarlige pr skive. Disse må lage seg gode rutiner og tidsplan for innskyting og være tilstede på standplass før innskytingen starter. Foresatte/trenere som leverer våpen til standplass gjør dette raskt og trekker seg bort fra området bak standplass.  Hver utøver benytter eget håndkle på matte under innskyting. For ungdom 17-19  gjelder visitasjon av våpen på skive 1 etter innskyting.

Standplass:

Det er kun standplassleder og assisterende standplassleder som skal ha direkte kontakt med utøvere og trenere/foresatte. Alle spørsmål rettes til dem. Mattene skal sprites mellom hver utøver på liggende. Dette gjøres ikke på stående. Funksjonærer som legger ut våpen og tar inn våpen fra mattene åpner sluttstykke og løfter våpenet kun i løpet.

Start:

Funksjonærene på start sørger for at det er god avstand mellom utøverne.

Mål:

Ved målgang leverer utøverne selv startnummeret i oppsatte «søppelsekker». Det serveres ikke drikke til utøverne etter målgang. Visitasjon av våpen etter målgang for utøvere som bærer våpenet på ryggen: Utøver åpner selv sluttstykket for visuell kontroll av funksjonær. Funksjonærer skal ikke berøre sluttstykket eller på annen måte berøre våpenet. Funksjonær verifiserer at utøveren tar ut alle ekstraskudd og legger disse i en boks funksjonæren holder frem. Magasinene vises frem.

Ved våpenoverlevering på renn med klasser til og med 16 år skal funksjonær kun forflytte våpenet ved å ta på løpet. Engangshansker utenpå vinterhanske anbefales. Våpenet gis fra standplass til foresatt som så fremviser våpenet for visitasjon for standplassfunksjonær.

Oppheng av lister og protestfrist:

Uoffisielle lister henges ikke opp, det henvises til EQ Timing.

Premiering:

Det er deltakerpremie til alle på sprint og normal. Denne deles ut når utøver forlater målområdet. Funksjonærer vil organisere utdeling av premier slik at utøverne selv tar sin premie. Det skal ikke være direkte kontakt mellom utøvere og funksjonærer.  KM-medaljer søndag deles ut da listene er offisielle.

Toalett/garderobe

Det er tilgjengelige toaletter inne på skihytta. Her vil det være forsterket renhold. Garderober med dusj vil være stengt.

Generelle påbud og anbefalinger:

  •  Alle som oppholder seg på Snauhaug bes benytte seg av desinfiserings-utsyr der dette er satt ut. Utøvere og ledsagere bes i tillegg ta med egen håndsprit slik at de kan sprite seg ved behov.
  •  Det kan ikke være folk i støtteapparatet fra første pulje med inn i andre pulje og omvendt, og dette ber vi alle om å respektere.
  •  Utøvere og støtteapparat i første pulje bes forlate arena og skistadion så snart det lar seg gjøre og i henhold til tidsplanen.
  •  Utøvere og støtteapparat bes forholde seg til oppmerkede sperringer. Dette gjelder i toalettanlegg, sekretariat og på standplass. Følg oppmerking for køer til og fra disse stedene.
  •  Publikum og utøvere oppfordres til å bruke egne biler som oppholdssted for å holde varmen.
  •  Det skal være et begrenset antall voksne i området ved start, standplass og mål - følg merkinger og retningslinjer på arenaen.

Snauhaugsprinten og KM normal er planlagt på bakgrunn av koronaveilederen fra Norges Skiskytterforbund. 

Oppslag av uoffisielle lister bortfaller. Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til

EQ Timing. Speaker melder protestfrist.

Etnedal Sparebank

Oppland Energi AS

Kommende aktiviteter

NLI grasrotandel stående2