Nordre Land fotball sin sportslige målsetting

 • Nordre Land fotball er en breddeklubb med fornuftig satsing på bredde og topp.
 • Nordre Land fotball ønsker å ha med minimum ett lag i alle klasser av begge kjønn.
 • Nordre Land fotball ønsker å fremstå på alle nivåer med gode holdninger til seier/tap,
  motspillere/medspillere, trenere/dommere både på og utenfor banen.
 • Alle får være med uavhengig av ferdigheter, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn.
 • Vi har fokus på Fair Play

VISJON

FLEST MULIG, LENGST MULIG, BEST MULIG

 • FLEST MULIG: Nordre Land fotball skal gi alle som vokser opp og bor i nærmiljøet et godt samhold
  gjennom engasjerende sportslig og sosialt tilbud.
 • LENGST MULIG: Nordre Land fotball skal tilby en livslang sportslig og sosial arena der det er attraktivt
  å engasjere seg.
 • BEST MULIG: Nordre Land fotball skal gi et best mulig sportslig og utviklende tilbud til alle
  medlemmer utfra forutsetninger og eget potensial.

VERDIER

FELLESSKAP, BREDDE, INKLUDERING, UTVIKLING OG TRIVSEL