Klubbhåndboka er sammen med klubbens sportsplan er dokumenter som legger føringer for Nordre
Land fotball. Klubbhåndboka skal brukes til å forstå og kommunisere hvem vi er, hva vi står for, og gi
en del praktisk informasjon om forhold som gjelder klubb og medlemmer. Klubbhåndboka skal være
et arbeidsverktøy for klubbens ledere, trenere, lagledere, spillere og deres foresatte. Særlig som
nyvalgt i et verv kan det være behov for å sette seg inn i det klubben står for. Vi skal ta vare på de
gode ideer og arbeidsredskaper som eksisterer, og lære av hverandre. Vi håper at boken vil være et
redskap for hele klubben.


Styret skal foran hver sesong revidere klubbhåndboka. Ta gjerne kontakt med styret dersom du har
innspill.