Velkommen som medlem!

DET VIKTIGE VED Å VÆRE MEDLEM I NORDRE LAND IDRETTSLAG

Nordre Land idrettslag er kommunens største idrettslag. Vi har ca 600 aktive medlemmer, men vi trenger flere!  Idrettslaget består av undergruppene judo, håndball, turn, RG, fotball, ski, skiskyting, hopp, hest, svømming og allidrett.

Når du innbetaler et medlemskap til idrettslaget så bidrar du til at vi får tildelt aktivitetsmidler fra kommunen. Dette generer økt utbetaling til undergruppen/e som du er registrert i.  Aktivitetsmidlene er gruppene helt avhengig av da dette går med til kursing av trenere,  betaling av dommere, utstyr, forbruksmateriell, premier osv. 

Vi har mange medlemmer, men vi kunne hatt 3 ganger så mye hvis foreldre også meldte seg inn. Vi har familiemedlemskap og støttemedlem så det er gode alternativer. Foreldre, besteforeldre, tanter og onkler kan veldig gjerne være med til økt medlemsmasse. 

Er du aktiv i en gruppe så må både medlemskap og treningsavgift være betalt for at bl a forsikring skal være gyldig.

Medlemsansvarlig i idrettslaget er Anne Lise Kasenborg, medlem@nlinett.no, mobil 98212403.

Bli medlem

Registrere deg som medlem

 

Se våre medlemsfordeler

 

Medlemskontingent

Medlemskapet er gyldig 1 januar til 31 desember.

Ved å fremvise gyldig medlemskort hos Mjøsbil avd Dokka får du 10% og 15% rabatt på materiell/timebetaling. Du tjener gjerne inn kontigenten ved første besøk.

Alle medlemskap er viktige for oss selv om du kanskje ikke nødvendigvis er aktiv lengre eller har barn som er aktivt med.

 

Satsene for medlemskap

Type  Pris
Vanlig medlem 0-17 år  400 kr
Vanlig medlem 18-67 pr 500 kr
Støttemedlem 100 kr
Familiemedlemskap  500 kr for den eldste + 100 kr for øvrige familiemedl.

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@nlinett.no

Tilbake