1. Rapportere til styreutvalg og NLI styre.
  2. Forvalte tildelt budsjett etter behov.
  3. Være pådrivere vedrørende den sportslige satsingen i NLI.
  4. Lage innstilling på fordeling av LAM midler til gruppene ihht. Vedtatte retningslinjer.
  5. Motta og behandle og innvilge søknader fra gruppene på sportslig satsing.
  6. Fordele treningstider i Dokkahallen, og på skolene.
  7. Være tilgjengelige ovenfor gruppene vedrørende svar på aktuelle spørsmål, eller bringe spørsmålene videre og delta på gruppestyremøter når det trengs eller gruppene ber om det.
  8. Delta på styreutvalgsmøter.
  9. Skrive årsberetninger for sportsutvalget.

Nedenfor finner du statutter og søknadsskjemaer: