NLI Gry er en av tre nærmiljøanlegg i Nordre Land Idrettslag. Gutukollen som er navnet på nærmiljøanlegget har klubbhus, gressbane, grusbane, 1,2 km med barklagt lysløype og skiskytterskiver.

Historien rundt nærmiljøanlegget i Gutukollen startet i juni 2001, da det ble holdt et konstituerende årsmøte på Åsheim. Her ble det orientert om det planlagte nærmiljøanlegget. Det ble valgt et styre som som fikk igang dugnaden med opparbeidingen av anlegget. Jobben bestod innledningsvis i skogsrydding og utmåling, slik at maskinarbeidet kunne komme igang.

Rydding Gutukollen 2001

 

Akebakken var klar til bruk vinteren 2003, og høsten 2004 var lysanlegget i akebakken og lysløypa klart til bruk. Skiskytterskivene ble også satt opp samme år. Som en start på det som nå er et ferdigstillt klubbhus, ble kjelleren oppført i 2004. Sommeren 2005 ble hele lysløypetraseen belagt med bark. Dette gjør at hele  traseen er fin å gå eller jogge også på sommerstid. 

Dugnadsgjeng 2005

Arbeidet med klubbhytta ble satt igang høsten 2010, og råbygget stod ferdig våren 2011. Dette arbeidet ble utført av Dokka Videregående skole. Etter en pause ble arbeidet gjenopptatt høsten 2012.  En dugnadsgjeng bestående av 4-5 faste personer arbeidet to kvelder i uka fram til mai 2013. Etter en kort sommerferie ble arbeidet gjenopptatt og klubbhuset stod klart til bruk 11 januar 2014.

Klubbhus innredning

 

DugnadskveldIvar R dugnad

Enkelte fotballlag bruker banen til organisert trening, samt at NLI SKI/Skiskyting gjennomfører barmarkstrening i anlegget, men størstedelen av aktiviteten har hele tiden vært den uorganiserte aktiviteten i Gutukollen. Vinterstid er det er åpen kiosk hver lørdag og søndag. Mange går da på på ski og aker i anlegget, eller tar turen innover løypenettet til Snauhaug.

Høsten 2019 startet arbeidet med å utvide skistytterbanen til 12 skiver.