NLI Turn

Kontaktperson
Guro Holm
91607570
turn@nlinett.no

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

 

Verv Navn
Leder TG komite Camilla Grønvold
Leder RG komite Frida Bakken Canestedt
Tilbake