NLI Turn

Kontaktperson
Mari Røste Frøslid
95862288
turn@nlinett.no

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Styret 2021-2022

Verv Navn
Styrets leder Mari Røste Frøslid
Nestleder Guro Holm
Sekretær Åse B. Solstad
Kasserer Tone Kildal
Leder TG komite Camilla Grønvold
Leder RG komite Frida Bakken Canestedt
Tilbake