Glimt har nettopp ferdigstilt klubbhus med de fasiliteter som er nødvendige. Huset rommer ca 20 personer. Våre sommeraktiviteter er fotball og volleyballbane. Vinterstid (når forholdene ligger til rette) er det også laget en skiløype på ca 2 km, ment å være et alternativ til de minste utøverne. Det er ukentlige aktiviteter på vår og høst som er ment å treffe de minste og opp til ungdomsskolen. Vinterstid er det arrangert barneskirenn, ofte tiden før påske. Dette avsluttes med en felles akedag på jordet nedenfor anlegget.

Kontaktperson
Tom Richard Lillejordet
93045355
glimt@nlinett.no

Følg oss også gjerne på Facebook

Styret 2021-2022

Verv Navn
Styrets leder Tom Richard Lillejordet
Nestleder/ anleggskontakt -
Sekretær Elisabeth Andersson
Kasserer Anette Roen Andersen
Utdanningskontakt Dina Christine Bjone
Sportskontakt Webjørn Thorsen
Anleggskontakt Morten Sagstuen
Styremedlem Trond Mæhlum
Styremedlem Bente Sollien Lundgård
Valgkomite Kjell Rønningen