Bli medlem i NLI

Leietaker av hus betaler leie på forhånd og viser kvittering ved henting av nøkkel hos ansvarlig for utleie. 

Leietaker kan selv velge å vaske etter bruk, men betaler et depositum, kr. 500,- ved henting av nøkkel. Dette betales tilbake ved levering av nøkkel dersom vask er god nok og ingenting er skadet.

Forlat huset (kjøkken, toaletter og andre rom) slik du ønsker å finne det.

Leietager har ansvaret med å overholde gjeldene anbefalinger for evt. smittevern.

Priser for eksterne brukere, medlemmer og ikke medlemmer

Anlegg

”Rom”

Pris medl/ikke medl

Leietaker vasker selv

Tillegg for vask

Brovold

Storsal m/kj

    1000   /  1300

     400

Brovold

Pokalrom m/kj

    300    /    600

     400

Brovold

Tårnrom m/kj

    300     /    600

     400

Brovold

Alle garderober

       -        /   600

            

Brovold

Hver garderobe

         -        /   200

           

Smeby

Kjøkken, sal, WC

       400     /    700

       400

Snauhaug

Hele huset

        400   /    700

       400   

Dæhli

Hele huset

       300   /    500

       300 

Gry

Hele huset

       400   /    700

        400  

Smeby

Hus, lys og heis

 

 

Smeby

Heis

 

 

 

Konto for utleie: 2140 04 71794    NB! Merk hvilket anlegg du har leid ved betaling.                 

Prisene gjelder fra 1. august 2022

 

Ansvar for utleie:

Brovold:          Mona Strømsjordet               Tlf.: 995 33 506

Dæhli:             Kai Tore Schjørlien               Tlf.: 918 79 338

Gry:                Henning Haldsrud                 Tlf.: 957 91 800

Smeby:           Anja Ø. Schjørlien                 Tlf.: 994 24 489

Snauhaug:       Ole Furuseth                        Tlf.: 489 55 525

 

I sommersesongen når fotball bruker toaletter og ganger i Smeby, må de vaske etter seg.  Anja gir beskjed til Lise Stensrud tlf. 46431296 når det er utleie i helga.