PS: Historiske utgaver av NLI Posten kan leses her - NLI Posten

Granerbakken

Granerbakken

I 1922 ble Nordre Land Idrætsforening sammensluttet med Dokka Idrætslag og Nordsinni Ballklubb. Det nye navnet ble da Nordre Land Idrettslag (NLI). Og laget vokste sterk fra 45 medlemmer i 1922 til over 100 medlemmer i 1925. I 1917 arrangerte idrettslaget Hovedlandsrennet (NM) på ski i Granerbakken med selveste HM Kong Haakon den 7. på tribunen.

Bilde1

Hovedlandsrennet i 1917. På kongetribunen fra v. Arne Risser- Moe, HMK Haakon VII, Ordfører Torstein Rudi, Sokneprest Bydal og Skiforbundets Hassa Horn.

Det var skisporten som skulle prege laget i denne tiden og ble det fremfostret mange gode skiløpere i bygda, som nærmest raserte premiebordene rundt om i landet der de deltok i skirenn. Det er mange navn som bør nevnes, men fremst av dem alle var Hans Vinjarengen og brødrene Ole og Sverre Kolterud, som til sammen tok 8 medaljer i OL og VM. Tilsammen har skiløpere fra Nordre Land Idrettslag tatt til sammen 75 premier i Holmenkollen. Og selvfølgelig må radarparet Johanne Kolstad og Hilda Nusse Braskerud nevnes, som ettertrykkelig var med å sette bygda på skikartet.

Etter krigen kom etter hvert de andre idrettsgrenene til i laget, selv om friidrett og særlig fotball hadde en sterk posisjon fra starten av. Men det manglet tilfredsstillende anlegg særlig for sommeridrettene, men den 27. august 1945 ble Nordre Land Arbeideridrettslag tilsluttet Nordre Land Idrettslag. Og Arbeideridrettslaget hadde allerede sikret seg 13 mål fra kommunen som nå er området der Sentralidrettsanlegget, nå Dokka Stadion ble bygd. Planer ble laget og etter noen år med imponerende dugnadsinnsats ble Sentralidrettsanlegget åpnet i 1952 med fotballbane, skøyte- og friidrettsbane. I 1953 var Idrettens Hus ferdig, men det driftige idrettslaget gav seg ikke med det. Og etter nok en formidabel dugnadsinnsats fremsto Dokka Stadion som et av distriktets fineste idrettsanlegg da gressbanen ble åpnet i 1962. Laget bygde også i denne perioden treningsbaner på Østsinni og i Dæhli som i dag er Leikarvold idrettsanlegg.

Dokka stadion

Åpning av gressbanen på Dokka Stadion i 1962, hvor ordfører Hans Chr. Endrerud tar avspark

Det siste store hopprennet som ble arrangert i Granerbakken var Landsrennet i 1957 hvor hele norgeseliten deltok og Kjell Kopstad satte bakkerekord med 60,5 meter. Men anlegget ble etter hvert preget av alderdom og et par år senere ble hoppet og stillaset revet da det ikke lenger var forsvarlig å benytte. Med byggingen av Dokka Stadion så vel ikke idrettslaget seg i stand til å ta utfordringen med å gjenoppbygge Granerbakken. Men hoppbakke måtte laget ha, så de startet byggingen av tre hoppbakker i Smeby med flomlys som ble åpnet i 1962. På 60 tallet hadde laget en 5 km skiløype med start og innkomst på idrettens Hus, hvor det ble arrangert flere kretslangrenn. På Østsinniåsen satte laget i stand skiløyper rundt Arnesvea, og senere tok de over skihytta på Snauhaug. Det ble satt i gang en omfattende utbygging av skiløyper rundt Snauhaug og i 1972 var lysløypa ferdig. Senere er anlegget blitt modernisert flere ganger og det ble bygget Ski- og skiskytterstadion som var ferdig i 1992.

Kapasiteten på Dokka Stadion ble etter hvert så liten at laget måtte se seg om etter andre alternativer. Laget ble enige med kommunen om overtagelse av den gamle utstillingsplassen ved Brovoll, og det ble startet bygging av en grusbane der som ble tatt i bruk i 1985 samtidig som planleggingen av en gressbane ved siden av tok til. I 1991 var gressbanen på Brovoll ferdig som var et gledelig tilbud fotballen i laget. Utbyggingen av Brovoll fortsatte i 1998 og det har vært kontinuerlig utbygging av anlegget frem til i dag. Anlegget består nå av gressbanen, omkring 10 mål med gresslagt treningsfelt, ishockeybane og kunstgressbane, alle anlegg med flombelysning. I tillegg er det bygget en klubbhytte med flere garderober, samlingssal med kjøkken og flere møterom.

Åpning kunstgressbane Brovold

Åpningen av kunstgressbanen på Brovoll.

Nordre Land Idrettslag har også de senere år bygget opp fire nærmiljøanlegg i bygda. På Vestsida har laget bygget et anlegg med gress- og grusbane, løpebane og lysløype til NLI Glimt. I Dæhli har Leikarvold gjenoppstått med gressbane, isbane lysløype og akebakker. I akebakkene blir det nå montert et skitrekk. Det er også satt opp ei varmestue i anlegget. På Østsinni har NLI Gry fått et flott anlegg med gress- og grusbane og løpebane i Gutukollen. Til vinteraktiviteter er det bygd en akebakke, barklagt lysløype og en liten skiskytterbane. Og nå er også klubbhuset i Gutukollen ferdig. Smebybakken har i flere år blitt modernisert og bygget ut, og består nå av 3 hoppbakker flere akebakker med skitrekk, gresslagt ballslette med to 7er baner og ei flott klubbhytte med garderober, samlingsrom og kjøkken.

 Nordre Land Idrettslag består i dag av 12 undergrupper hvor det drives aktiv idrett. I disse gruppene mange frivillige som gjør det mulig at denne aktiviteten kan gjennomføres.

 Nordre Land Idrettslag er stolte over at så mange frivillige gjør det mulig å gjennomføre denne aktiviteten for barn og ungdom, uten disse hadde ikke dette latt seg gjennomføre. Og gjennom tidene har laget hedret mange av disse med å utnevne dem til æresmedlemmer. Tilsammen har det blitt utnevnt 53 æresmedlemmer i Nordre Land Idrettslag. Laget har også en annen hedersbevisning som er lagets merke i gull, og denne er den høyeste utmerkelse i laget. 5 personer har fått denne utmerkelsen, og det er Ole Kolterud, Hans Vinjarengen, Arne Riiser-Moe, Juel Hanssen og Rune Brattsveen.