NLI Ski/Skiskyting

NLI Ski/skiskyting består av ski, skiskyting, hopp og telemark. Per i dag er det mest aktivitet innenfor skiskyting der det er to treningsgrupper 10-12 år og 13+. Her arrangeres det treninger to dager i uken i Gutukollen nærmiljøanlegg på sommerstid og på Snauhaug på vinterstid. Hver høst arrangeres det skiskytterskole, der man blir kjent med idretten og barn og foresatte får nødvendig sikkerhetsopplæring for å kunne drive skiskyting.

Det er også stor aktivitet i skileikgruppa for barn opp tom 12 år. Skileikgruppa bruker flere av anleggene i NLI gjennom vinteren, slik som nærmiljøanlegget i Dæhli, anlegget i Smeby og på Snauhaug. Det arrangeres klubbrenn på ski og skiskyting hver onsdag på Snauhaug fra og med januar til påske.

NLI har to aktive seniorhoppere, dette er Anders Ladehaug og Henrik Haave. Det er for tiden liten aktivitet innenfor telemark i Nordre Land. Snauhaug er hoveddestinasjonen for de som ønsker å gå på ski i Nordre Land, og NLI kjører løyper på Snauhaug og tilhørende løypenett på dugnad hver vinter. 

Kontaktperson
Ole Furuseth
48955525
ski@nlinett.no

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Vår Facebook-gruppe


Tilbake