NLI Fotball

Nordre Land fotball har i overkant av 300 aktive fotballspillere, gutter og jenter, og klubben er stabil i antall aktive. Vår arena er Brovold stadion i Nordre Land. Brovold er lokalisert rett i utkant av Dokka sentrum, Torpavegen 33.

Anlegget består av en 11’er kunstgressbane og en 11’ er gressbane hvor NLI er grunneier og har ansvaret for drift av anlegget. Anlegget har tribune med plass til ca 100 personer og en kiosk som er godt utstyrt. Brovold med garderober administreres av Nordre Land IL fotball. 

Kontaktperson
Arne Edgar Rosenberg
90781019
fotball@nlinett.no

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Følg oss også gjerne på Facebook

Styret NLI fotball 2021/22

Verv Navn
Styrets leder Arne Edgar Rosenberg
Kasserer Anne Lise Kasenborg
Sportslig ansvarlig yngres Stine Fremgård
Sekretær Stine Fremgård
Anleggsansvarlig Anders Bergene
Styremedlem Martin Engum
Styremedlem Frank Andresen
Tilbake